за Христос

И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата и видя, че Божият Дух слиза като гълъб и се спуска на Него;

Слушай Матей 3:16
Матей 3:16

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 3:16

Веднага щом излиза от водата, Исус вижда Божия Дух да слиза от небесата във вид на гълъб, който се спуска над Него. Така както хората и нещата бяха освещавани за свети цели с „миро за свято помазване“ в СЗ ( Изход 30:25-30), така и Исус беше помазан за Месия от Светия Дух.

Това е един свещен миг на видимо проявление на всичките три члена на Триединното Божество. Там е Възлюбеният Син. Там присъства и Светият Дух във вид на гълъб. Там се чува и Гласът на Бог Отец от небесата, Който произнася Своето благословение върху Исус. Събитието е паметно, защото Божият глас цитира Свещеното Писание: „Този е възлюбеният Ми Син (от Псалми 2:7), в Когото е Моето благоволение“ (от Исая 42:1). Това е един от трите случая, когато Отец говори от небесата и утвърждава с радост Своя единороден Син (другите два случая са описани в Матей 17:5 и Йоан 12:28).

Други преводи на Матей 3:16:

Исус беше кръстен и веднага щом излезе от водата, небесата се отвориха и той видя Божия Дух да се спуска като гълъб и да каца на него.
/Съвременен превод 2004/
И като се кръсти, Иисус веднага излезе от водата; и ето, отвориха Му се небесата и видя Божия Дух, че слизаше като гълъб и се спускаше на Него;
/Верен 2002/
И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и ето, отвориха Му се небесата и видя, че Божият Дух слиза като гълъб и се спуска на Него;
/Библейско общество 2000/
И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него;
/Протестантски 1940/
И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него.
/Православен/
И щом се кръсти Исус възлезе тутакси от водата, и, ето, отвориха се нему небесата, и виде Духа Божия че слизаше като гълъб и се спущаше на него;
/Цариградски/
And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:
/KJV/