за Христос

А Исус му отговори каза: Остави Ме сега, защото така подобава да изпълним всичко, което е право. Тогава Йоан Го остави.

Слушай Матей 3:15
Матей 3:15

Препратки:

Други преводи на Матей 3:15:

Исус му отговори: Нека бъде така сега. Редно е за нас по този начин да извършим всичко, което Бог изисква. Тогава Йоан се съгласи да кръсти Исус.
/Съвременен превод 2004/
А Иисус в отговор му каза: Остави Ме сега, защото така ни подобава да изпълним всяка правда. Тогава Йоан Го остави.
/Верен 2002/
А Исус му отговори: Остави Ме сега, защото така подобава да изпълним всичко, което е право. Тогава Йоан Го остави.
/Библейско общество 2000/
А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави.
/Протестантски 1940/
Но Иисус му отговори и рече: остави сега; защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда. Тогава Иоан Го допуска.
/Православен/
А Исус отговори и рече му: Остави сега, защото така подобава нам да изпълним всяка правда. И Иоан тогава го остави.
/Цариградски/
And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.
/KJV/