за Христос

А Йоан Го възпираше, като Му казваше: Аз имам нужда да бъда кръстен от Теб, а Ти ли идваш при мен?

Слушай Матей 3:14
Матей 3:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 3:14

Съзнавайки факта, че Исус няма никакви грехове, за които да се покайва, Йоан възразява срещу това кръщение. Верният инстинкт му подсказва, че по-правилно би било Исус да кръсти него. Исус не казва, че това не е вярно - Той просто повтаря желанието Си да се кръсти, като подходящ начин за изпълнение на всичко, що е право. Той знае, че чрез кръщението Той ще се отъждестви с онези Божии служители от Израел, които идват, за да се кръстят чрез покаяние.

За Него този акт обаче има още едно, по-дълбоко значение. За Исус кръщението е символ на начина, по който Той ще изпълни всички справедливи искания на Бог по отношение на човешките грехове. Потапянето на Исус във водата символизира Неговото кръщение във водите на Божия Съд при Голгота. Излизането на Исус от водата е предзнаменование на Неговото възкресение. Със Своята смърт, погребване и възкресение Христос ще удовлетвори изискванията на Божествената справедливост и ще осигури законното основание за оправдаването на грешниците.

Други преводи на Матей 3:14: