за Христос

Кръщението на Исус Христос
(Марк 1:9-11; Лука 3:21, 22; Йоан 1:31-34)

Тогава дойде Исус от Галилея на Йордан при Йоан, за да бъде кръстен от него.

Слушай Матей 3:13
Матей 3:13

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 3:13

Исус изминава приблизително 60 мили от Галилея до долното течение на река Йордан, за да се кръсти от Йоан. Това показва значението, което Той придава на този ритуал и подчертава важността на кръщението за Неговите последователи днес.

Други преводи на Матей 3:13: