за Христос

Лопатата е в ръката Му и Той здраво ще очисти хармана Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън.

Слушай Матей 3:12
Матей 3:12

Препратки:

Други преводи на Матей 3:12:

Лопатата, с която отсява зърното от плявата, е вече в ръката му и той ще изчисти хармана си. Ще събере зърното си в хамбара, а плявата ще изгори в неугасим огън.
/Съвременен превод 2004/
Лопатата е в ръката Му и Той здраво ще очисти хармана Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън.
/Верен 2002/
Лопатата е в ръката Му и Той здраво ще очисти хармана Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън.
/Библейско общество 2000/
Лопатата е в ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън.
/Протестантски 1940/
лопатата Му е в ръката Му, и Той ще очисти гумното Си и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън.
/Православен/
който държи лопатата в ръка, и ще отреби гумното си, та ще събере пшеницата си в житницата, а плявата ще я изгори в огън неугасим.
/Цариградски/
Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.
/KJV/