за Христос

Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Онзи, Който идва след мен, е по-силен от мен и не съм достоен да се допра дори до сандалите Му. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.

Слушай Матей 3:11
Матей 3:11

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 3:11

От 7 до 10 ст. Йоан говори само на фарисеите и садукеите.(вж. 7 ст.), но сега той се обръща към всички хора - както вярващи, така и невярващи - и им обяснява, че има голяма разлика между неговото служение и служението на Месията, Който скоро ще дойде. Йоан кръщава с вода за покаяние: водата е само една част от ритуала и не притежава никаква очистваща сила; покаянието, макар и да е истинско, не довежда хората до пълно спасение. Йоан знае, че неговото служение е подготвително и непълно. Когато дойде Месията, Той изцяло ще засенчи Йоан. Той ще бъде по-силен и по-достоен. Неговото дело ще бъде съвършено, тъй като Той ще кръщава... със Светия Дух и с огън.

Кръщението със Светия Дух е различно от кръщението с огън. Първото е кръщение с благословение, второто - със съд. Първото беше извършено на Петдесетница, второто все още предстои. Първото е благословение за всички истински вярващи в Исус Христос, второто ще бъде съдбата на всички невярващи. Първото се дава на всички израелци, чието кръщение е външен признак на тяхното вътрешно покаяние; второто ще бъде за фарисеите, садукеите и всички ония, които не са дали никакви доказателства за истинско покаяние.

Някои изследователи учат, че кръщението със Светия Дух и кръщението с огън са едно и също нещо, т.е. че кръщението с огън се отнася до огнените езици, които се появяват, когато Духът беше даден на Петдесетница. В светлината на 12 ст., където огънят се отъждествява с осъждението, това не може да е така.

Веднага след като говори за кръщението с огън, Йоан започва да говори за съда. Господ е описан като Един, Който иде с лопата в ръка, за да отсее овършаното зърно. Житото (истинските вярващи) ще падне на земята и ще бъде отнесено в житницата. Плявата (невярващите) ще се понесе на известно разстояние от вятъра и после ще се събере и изгори „в неугасим огън“. Огънят в 12 ст. е символ на съда и тъй като този стих идва, за да подкрепи 11 ст., логично е да заключим, че кръщението с огън е всъщност кръщение със съд.

Други преводи на Матей 3:11:

Колкото до мен, аз ви кръщавам с вода, което показва, че сте решили да се покаете. Този, който идва след мен, е по-силен от мен и аз не съм достоен и сандалите му да събуя. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.
/Съвременен превод 2004/
Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Онзи, който идва след мен, е по-силен от мен, и на Него не съм достоен да поднеса сандалите. Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.
/Верен 2002/
Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Онзи, Който идва след мен, е по-силен от мен и на Него не съм достоен да поднеса обувките. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.
/Библейско общество 2000/
Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.
/Протестантски 1940/
аз ви кръщавам с вода за покаяние; но Оня, Който иде подире ми, е по-силен от мене; аз не съм достоен да Му понеса обущата; Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън;
/Православен/
Аз ви кръщавам с вода в покаяние, а този който иде след мене, по-крепък е от мене, комуто не съм достоен обущата да понеса, той ще ви кръсти с Дух Свет и с огън;
/Цариградски/
I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:
/KJV/