за Христос

А и брадвата лежи вече при корена на дърветата. И така, всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огъня.

Слушай Матей 3:10
Матей 3:10

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 3:10

С твърдението, че „брадвата лежи вече при корена на дърветата“ Йоан иска да каже, че процесът на Божия съд вече е започнал. Идването и присъствието на Христос ще послужат за изпитание на всички хора. Онези, които се намерят безплодни, ще бъдат унищожени така, както се отсича и безплодното дърво... „и в огъня се хвърля“.

Други преводи на Матей 3:10:

Брадвата е вече при корена на дърветата. Всяко дърво, което не дава добър плод, ще бъде отсечено и хвърлено в огъня.
/Съвременен превод 2004/
А и брадвата лежи вече при корена на дърветата. И така, всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огъня.
/Верен 2002/
А и брадвата лежи вече при корена на дърветата. И така, всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огъня.
/Библейско общество 2000/
А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля.
/Протестантски 1940/
и секирата лежи вече при корена на дърветата; затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън;
/Православен/
А и секирата вече лижи при кореня на дърветата; и тъй всяко дърво което не прави добър плод, отсича се и в огън се хвърля.
/Цариградски/
And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
/KJV/