за Христос

А те, като изслушаха царя, си тръгнаха; и, ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше Детето.

Слушай Матей 2:9
Матей 2:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 2:9

Когато мъдреците тръгват на път, звездата, която те виждат на изток, отново се появява. Това показва, че звездата не ги е водила по целия път от изток. Сега тя наистина ги отвежда до къщата, „гдето беше Детето“.

Други преводи на Матей 2:9:

Мъдреците изслушаха царя и тръгнаха. А звездата, която бяха видели да изгрява от изток, се движеше пред тях и се спря над мястото, където беше детето.
/Съвременен превод 2004/
А те, като изслушаха царя, си тръгнаха; и ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше Детето.
/Верен 2002/
А те, като изслушаха царя, си тръгнаха; и ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше Детето.
/Библейско общество 2000/
А те, като изслушаха царя, тръгнаха си; и, ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото гдето беше детето.
/Протестантски 1940/
Те изслушаха царя и заминаха. И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше Младенецът.
/Православен/
А те като чуха това от царя, тръгнаха; и, ето, звездата, която бяха видели на изток, идеше пред тях, доде дойде та се спря, над мястото дето беше детето.
/Цариградски/
When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.
/KJV/