за Христос

И като ги изпрати във Витлеем, каза им: Идете, разпитайте внимателно за Детето; и като Го намерите, известете ме, за да ида и аз да Му се поклоня.

Слушай Матей 2:8
Матей 2:8

Препратки:

Други преводи на Матей 2:8:

След това ги изпрати във Витлеем, като им каза: Идете и внимателно потърсете детето. А когато го намерите, докладвайте ми, за да мога и аз да отида и да му се поклоня.
/Съвременен превод 2004/
И като ги изпрати във Витлеем, каза: Идете, разпитайте внимателно за Детето; и като Го намерите, известете ми, за да отида и аз да Му се поклоня.
/Верен 2002/
И като ги изпрати във Витлеем, каза им: Идете, разпитайте внимателно за Детето; и като Го намерите, известете ми, за да ида и аз да Му се поклоня.
/Библейско общество 2000/
И като ги изпрати във Витлеем, каза им: Идете, разпитайте внимателно за детето; и като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня.
/Протестантски 1940/
и, като ги изпрати във Витлеем, каза: идете, разпитайте грижливо за Младенеца и, като Го намерите, обадете ми, за да ида и аз да Му се поклоня.
/Православен/
И като ги изпрати във Витлеем, рече им: Идете, изпитайте наздраво за детето; и като го намерите, известете ми, да дойда и аз да му се поклоня.
/Цариградски/
And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.
/KJV/