за Христос

Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно разучи от тях времето, когато се е явила звездата.

Слушай Матей 2:7
Матей 2:7

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 2:7

Тогава Ирод тайно извиква мъдреците, за да научи времето, когато звездата се е появила за първи път. Цялата тази потайност издава колко садистични са подбудите на Ирод: той ще има нужда от тази информация, ако не успее да открие мястото, където се намира Детето, Което търси. За да прикрие истинските . си намерения, той изпраща мъдреците да търсят Детето с молба да го уведомят, ако успеят да Го намерят.

Други преводи на Матей 2:7: