за Христос

"И ти, Витлееме, земьо Юдова,
никак не си най-малък между Юдовите началства,
защото от тебе ще произлезе Вожд,
Който ще бъде пастир на Моя народ Израел."

Слушай Матей 2:6
Матей 2:6

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 2:6

Затова Ирод събира юдейските религиозни водачи, за да разбере къде трябва да се роди Христос. Под главните свещеници трябва да се разбират първосвещеникът и неговите синове (и може би други членове на неговото семейство). Книжниците са законоучителите на народа, които пазят и преподават Мойсеевия закон и служат като съдии в Синедриона. Свещениците и книжниците веднага отговарят с цитат от Михей 5:2, в който рожденото място на Царя е определено като Витлеем Юдейски. В пророчеството на Михей градът е наречен „Витлеем Ефратов“. Тъй като в Палестина има повече от един град, носещ името Витлеем, това наименование уточнява, че става дума за града в областта на Ефрат в племенните граници на Юдея.

Други преводи на Матей 2:6:

А ти, Витлееме, в земята на Юда,
никак не си най-маловажен сред Юдовите владетели,
защото от теб ще излезе владетел,
който ще бъде пастир на моя народ Израел.
/Съвременен превод 2004/
"И ти, Витлееме, земьо юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от теб ще произлезе Вожд, който ще пасе Моя народ Израил."
/Верен 2002/
"И ти, Витлееме, земьо Юдейска,
никак не си най-малък между Юдовите началства,
защото от теб ще произлезе Вожд,
Който ще бъде пастир на Моя народ Израел."
/Библейско общество 2000/
"И ти, Витлееме, земьо Юдова,
Никак не си най-малък между Юдовите началства,
Защото от тебе ще произлезе Вожд;
Който ще бъде пастир на Моя народ Израил"
/Протестантски 1940/
"и ти, Витлееме, земя Иудина, никак не си най-малък от Иудините воеводства; защото от тебе ще излезе Вожд, Който ще пасе Моя народ Израиля".
/Православен/
И ти Витлееме, земя Юдина, никак не си най-малък между воеводствата Юдови; защото от тебе ще излезе Вожд, който ще бъде пастир на народът ми Израиля.
/Цариградски/
And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.
/KJV/