за Христос

Затова събра всички главни свещеници и книжници на народа и ги разпитваше къде трябва да се роди Христос.

Слушай Матей 2:4
Матей 2:4

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 2:4

Затова Ирод събира юдейските религиозни водачи, за да разбере къде трябва да се роди Христос. Под главните свещеници трябва да се разбират първосвещеникът и неговите синове (и може би други членове на неговото семейство). Книжниците са законоучителите на народа, които пазят и преподават Мойсеевия закон и служат като съдии в Синедриона. Свещениците и книжниците веднага отговарят с цитат от Михей 5:2, в който рожденото място на Царя е определено като Витлеем Юдейски. В пророчеството на Михей градът е наречен „Витлеем Ефратов“. Тъй като в Палестина има повече от един град, носещ името Витлеем, това наименование уточнява, че става дума за града в областта на Ефрат в племенните граници на Юдея.

Други преводи на Матей 2:4: