за Христос

И казаха: Къде е Юдейският Цар, който се е родил? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.

Слушай Матей 2:2
Матей 2:2

Препратки:

Други преводи на Матей 2:2:

Те попитаха: Къде е новороденият цар на юдеите? Искаме да знаем, защото видяхме звездата му, когато изгря от изток, и сме дошли да му се поклоним.
/Съвременен превод 2004/
И казаха: Къде е родилият се Цар на юдеите? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.
/Верен 2002/
И казаха: Къде е Юдейският Цар, който се е родил? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.
/Библейско общество 2000/
И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.
/Протестантски 1940/
де е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.
/Православен/
Де е що се е родил цар Юдейски? защото звездата му видехме на изток, и дойдохме да му се поклоним.
/Цариградски/
Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.
/KJV/