за Христос

"Глас се чу в Рама,
плач и голямо ридание;
Рахил оплакваше децата си
и не искаше да се утеши, защото ги няма вече."

Слушай Матей 2:18
Матей 2:18

Препратки:

Други преводи на Матей 2:18:

Глас се чу в Рама, плач и горчиво ридание.
Рахил оплакваше децата си и отказваше да бъде утешавана,
защото те вече не са сред живите.
/Съвременен превод 2004/
"Глас се чу в Рама, плач и голямо ридание; Рахил оплакваше децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма."
/Верен 2002/
"Глас се чу в Рама,
плач и голямо ридание;
Рахил оплакваше децата си
и не искаше да се утеши, защото ги няма вече."
/Библейско общество 2000/
"Глас се чу в Рама,
Плач и голямо ридание;
Рахил оплакваше чадата си,
И не искаше да се утеши, защото ги няма вече".
/Протестантски 1940/
"глас бе чут в Рама, плач и ридание, и писък голям; Рахил плачеше за децата си, и не искаше да се утеши, защото ги няма".
/Православен/
Глас се чу в Рама, плач и писък и ридание голямо; Рахил оплакваше чадата си, и не рачеше да се утеши, защото ги нямаше вече.
/Цариградски/
In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not.
/KJV/