за Христос

Матей 2:13-18   

13 А след като си отидоха, ето, ангел от Господа се явява насън на Йосиф и казва: Стани, вземи Детето и майка Му и бягай в Египет, и остани там, докато ти кажа, защото Ирод ще потърси Детето, за да Го погуби.
14 И така, той стана, взе Детето и майка Му през нощта и отиде в Египет,
15 където остана до смъртта на Ирод, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва:
"От Египет повиках Сина Си."
16 Избиването на младенците
Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се много и прати да погубят всички момченца във Витлеем и във всичките му околности, на две години и по-малки, според времето, което внимателно беше разучил от мъдреците.
17 Тогава се изпълни изреченото от пророк Йеремия, който казва:
18 "Глас се чу в Рама,
плач и голямо ридание;
Рахил оплакваше децата си
и не искаше да се утеши, защото ги няма вече."
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28