за Христос

А понеже бяха предупредени от Бога насън да не се връщат при Ирод, те си отидоха по друг път в своята страна.

Слушай Матей 2:12
Матей 2:12

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 2:12

Мъдреците са предупредени по свръхестествен начин в съня им... да не се връщат при Ирод. Те се подчиняват на предупреждението и се връщат „по друг път в своята страна“. Никой, който с искрено сърце се среща с Христос, не се връща по стария си път. Истинската среща с Него преобразява целия ни живот.

Други преводи на Матей 2:12: