за Христос

И като влязоха в къщата, видяха Детето с майка Му Мария, паднаха и Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове - злато, ливан и смирна.

Слушай Матей 2:11
Матей 2:11

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 2:11

Когато влизат в къщата, мъдреците виждат Младенеца с Мария, Неговата майка. Тогава те падат и Му се покланят, като Му принасят скъпи дарове от злато, ливан и смирна. Забележете, че тук на първо място се споменава Исус, а след това Неговата майка. Когато се ражда дете, хората обикновено споменават първо майката, а после детето. Това Дете обаче е уникално и на Него Му се полага първото място (вж. също така 2:13, 14, 20, 21). Мъдреците се покланят на Исус, не на Мария или Йосиф. (За Йосиф дори не се споменава в този разказ; той скоро ще изчезне напълно от разказа на евангелиста.) Исус е Този, Който заслужава нашето хваление и поклонение, не Мария или Йосиф.

Съкровищата, които донасят мъдреците, имат дълбок смисъл. Златото е символ на Божествеността и Божията слава - то говори за сияйно-mo съвършенство на Божествената Личност на Христос. Диванът е мехлем или парфюм. Той олицетворява благоуханието на един абсолютно безгрешен живот. Смирната е горчива билка. Тя предвещава мъките, които ще изстрада Исус, като понесе греховете на света. Донасянето на подаръците от езичниците припомня казаното от Исая в 60:6. Там Исая предсказва, че при Месията ще дойдат езичници, за да донесат дарове, но споменава само златото и ливана: „Злато и тамян ще донесат. И ще прогласят хваленията Господни.“ Защо тук не се казва нищо за смирната? Защото в този стих Исая говори за Второто пришествие на Христос - когато Той ще дойде в сила и голяма слава. Тогава няма да има смирна, защото няма да има и страдания за Исус. Но в Евангелието на Матей смирната трябва да се спомене, защото тя свидетелства за Неговото Първо пришествие. Матей говори за страданията на Христос, а Исая - за славата, която ще последва.

Други преводи на Матей 2:11:

Влязоха в къщата и видяха детето с майка му Мария. Те коленичиха пред него и му се поклониха, а след това отвориха своите ковчежета и му поднесоха дарове злато, ливан и смирна.
/Съвременен превод 2004/
И като влязоха в къщата, видяха Детето с майка Му Мария, паднаха и Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, Му принесоха дарове - злато, тамян и смирна.
/Верен 2002/
И като влязоха в къщата, видяха Детето с майка Му Мария, паднаха и Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове - злато, ливан и смирна.
/Библейско общество 2000/
И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха; и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове, - злато, ливан и смирна.
/Протестантски 1940/
И като влязоха в къщата, намериха Младенеца с майка Му Мария и паднаха, та Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове: злато, ливан и смирна.
/Православен/
И като влезоха в къщата, намериха детето с майка му Мария, и паднаха та му се поклониха, и като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове, - злато, и ливан и смирна.
/Цариградски/
And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense and myrrh.
/KJV/