за Христос

Като видяха звездата, се зарадваха твърде много.

Слушай Матей 2:10
Матей 2:10

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 2:10

Тук Матей отделя специално внимание на изключителната радост, която обхваща мъдреците, когато те виждат звездата. Така ние виждаме различните реакции на хората при раждането на Исус: езичниците упорито търсят Христос; Ирод се опитва да Го убие; свещениците и книжниците (до този момент) проявяват безразличие; народът на Ерусалим е силно разтревожен. Тези реакции предвещават начина, по който Месията ще бъде посрещнат от различните групи хора.

Други преводи на Матей 2:10: