за Христос

Матей 2:1-12   

1 Поклонението на мъдреците
А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим.
2 И казаха: Къде е Юдейският Цар, който се е родил? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.
3 Като чу това, цар Ирод се смути и цял Йерусалим заедно с него.
4 Затова събра всички главни свещеници и книжници на народа и ги разпитваше къде трябва да се роди Христос.
5 А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка:
6 "И ти, Витлееме, земьо Юдова,
никак не си най-малък между Юдовите началства,
защото от тебе ще произлезе Вожд,
Който ще бъде пастир на Моя народ Израел."
7 Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно разучи от тях времето, когато се е явила звездата.
8 И като ги изпрати във Витлеем, каза им: Идете, разпитайте внимателно за Детето; и като Го намерите, известете ме, за да ида и аз да Му се поклоня.
9 А те, като изслушаха царя, си тръгнаха; и, ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше Детето.
10 Като видяха звездата, се зарадваха твърде много.
11 И като влязоха в къщата, видяха Детето с майка Му Мария, паднаха и Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове - злато, ливан и смирна.
12 А понеже бяха предупредени от Бога насън да не се връщат при Ирод, те си отидоха по друг път в своята страна.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28