за Христос

Поклонението на мъдреците
А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим.

Слушай Матей 2:1
Матей 2:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 2:1

Човек лесно може да се обърка в хронологията на събитията, засягащи рождението на Христос. И макар че от първият стих изглежда, че Ирод се опитва да убие Христос по времето, когато Мария и Йосиф все още се намират във Витлеем, всички доказателства сочат, че това става две или три години по-късно. В 11 ст. Матей казва, че мъдреците виждат Исус в една къща. Заповедта на Ирод за убиването на всички момченца под двегодишна възраст (16 ст.) също говори за изминаването на известен период от време след раждането на Царя.

Ирод Велики е бил потомък на Исав и като такъв е бил традиционен враг на евреите. Той не е бил роден в юдейската вяра, а е преминал към нея по-късно - вероятно по политически причини. Към края на неговото царуване в Ерусалим дошли мъдреци от изток, за да търсят Юдейския Цар. Тези хора вероятно са били езически свещеници, чиито ритуали са се съсредоточавали около природните елементи. Заради големите си познания и предсказателните си способности те често са били избирани за царски съветници. Ние не знаем нито къде точно са живеели те, нито какъв е бил техният брой, нито колко дълго е продължило тяхното пътуване.

По някакъв начин тази източна звезда ги е накарала да разберат за раждането на Царя, на когото те са дошли да се поклонят. Има вероятност те да са били запознати с пророчествата от СЗ, в които се говори за идването на Месията, или да са знаели за предсказанието на Валаам за звездата, която ще излезе от Яков (Чие. 24:17), и да са го свързали с пророчеството за седемдесетте седмици, което предрича времето на Първото идване на Христос ( Даниил 9:24,25). Но най-вероятно изглежда обяснението, че това знание им е било предадено по свръхестествен начин.

За появата на звездата са използвани различни научни обяснения. Някои от тях казват например, че тя е представлявала сближение на планети.

Трябва да отбележим обаче, че пътят на тази звезда е бил изключително непостоянен: най-напред тя е вървяла пред мъдреците и им е показвала пътя от Ерусалим до къщата, където е бил Христос (9 ст.), а след това изведнъж е спряла. Всъщност звездата е била толкова необикновена, че може да се приеме само като чудо.

Други преводи на Матей 2:1:

Исус се роди във Витлеем, град в провинция Юдея, по времето на цар Ирод. След това в Ерусалим дойдоха мъдреци, от изток.
/Съвременен превод 2004/
А когато се роди Иисус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим.
/Верен 2002/
А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим.
/Библейско общество 2000/
А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим.
/Протестантски 1940/
А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха:
/Православен/
А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирода, ето мъдреци от изток пристигнаха в Иерусалим, и казваха:
/Цариградски/
Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,
/KJV/