за Христос

като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.

Слушай Матей 28:20
Матей 28:20

Препратки:

Други преводи на Матей 28:20:

Учете ги да изпълняват всичко, което съм ви заповядал. И помнете: аз ще бъда винаги с вас до края на света.
/Съвременен превод 2004/
като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. (Амин.)
/Верен 2002/
като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всички дни до края на времето.
/Библейско общество 2000/
като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].
/Протестантски 1940/
и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.
/Православен/
и учете ги да пазят всичко що съм ви заповедал; и ето, аз съм с вас през всичките дни, до скончанието на века. Амин.
/Цариградски/
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.
/KJV/