за Христос

Заветът на възкръсналия Исус Христос към учениците Му
А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на хълма, където Исус им беше посочил.

Слушай Матей 28:16
Матей 28:16

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 28:16

В Галилея възкръсналият Господ се явява на учениците Си на една планина, чието име не е дадено. Това явяване е описано и в Марк 16:15-18, и в 1Коринтяни 15:6. Каква прекрасна среща! Неговите страдания са останали завинаги в миналото. Но заради Неговия Нов Живот те също могат да имат Нов живот. Той стои пред тях в облеченото Си в слава тяло и те могат да се поклонят на живия, любящ Господ, въпреки че малките червейчета на съмнението все още глождят мислите на някои от тях.

Други преводи на Матей 28:16: