за Христос

А около деветия час Исус извика със силен глас: Ели, Ели, лама савахтани?, т. е.: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?

Слушай Матей 27:46
Матей 27:46

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 27:46

Около 3 часа следобед Исус извиква със силен глас и казва: „Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“ Отговорът може да се намери в Псалм 22:3: „...Ти си Светият, Който си възцарен между Израилевите хваления.“ Тъй като Бог е свят, Той не може да си затвори очите пред греха. Точно обратното, Той трябва да го накаже. Господ Исус няма никакъв собствен грях, но поема Вината за нашите грехове Върху Себе Си. Когато Бог като Съдия поглежда от небесата и Вижда нашите грехове Върху безгрешния ни Заместител, Той оттегля от Сина Си Своята любов. Точно това отделяне изтръгва от сърцето на Исус Вика, който Елизабет Браунинг нарича толкова красиво „Вика на осиротелия Емануил“:

Оставен! Синът се отдели и беше изоставен!

Грехът Отец от Син разедини -Адам да е избавен!

Викът на осиротелия Емануил разтърси целия всемир; тъй бе самотен и немил:

„Боже Мой, Боже Мой, защо съм изоставен?“ Елизабет Браунинг

Други преводи на Матей 27:46:

Около три часа Исус извика високо: Или, Или, лама савахтани?, което значи: Боже мой, Боже мой, защо си ме изоставил?
/Съвременен превод 2004/
А около деветия час Иисус извика със силен глас и каза: Или, Или, лама савахтани? - тоест: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?
/Верен 2002/
А около деветия час Исус извика със силен глас: Ели, Ели, лема савахтани?, т.е.: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?
/Библейско общество 2000/
А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?
/Протестантски 1940/
а около деветия час Иисус извика с висок глас: Или! Или! лама савахтани? сиреч, Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме оставил?
/Православен/
А около деветия час извика Исус с голем глас, и казваше; Или, Или, лама савахтани? то ест: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
/Цариградски/
And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?
/KJV/