за Христос

Заедно с Него бяха разпънати двама разбойници, един отдясно и един отляво.

Слушай Матей 27:38
Матей 27:38

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 27:38

От двете страни на Христос са разпънати двама разбойници. Нали Исая беше казал 700 години преди това, че Той ще бъде причислен към престъпници (53:12)? В началото и двамата разбойници се нахвърлят върху Него с обиди и хули (44 ст.). Но по-късно единият се покайва и бива спасен на косъм от смъртта и след няколко часа отива заедно с Христос в рая ( Лука 23:42,43).

Други преводи на Матей 27:38: