за Христос

И поставиха над главата Му надпис с обвинението Му, който гласеше: Този е Исус, Юдейският Цар.

Слушай Матей 27:37
Матей 27:37

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 27:37

Над главата на Христос е сложен надписът „ТОЯ Е ИСУС, ЮДЕЙСКИЯТ ЦАР“. Този надпис не е цитиран еднакво и в четирите Евангелия. Марко казва, че на табелата е написано „Юдейският Цар“ (15:26); Лука - че е написано „Тоя е Юдейският Цар“ (23:38), а Йоан - „Исус Назарянин - юдейският Цар“ (19:19). Главните свещеници не са доволни, че надписът изразява един факт, и смятат, че трябва да звучи като една претенция на самия Обвиняем. Но Пилат отхвърля тяхното искане: това е така, както го е написал - на еврейски, латински и гръцки - и всички могат да го прочетат ( Йоан 19:19-22).

Други преводи на Матей 27:37: