за Христос

дадоха Му да пие вино, размесено с жлъчка; но Той, като вкуси, не прие да пие.

Слушай Матей 27:34
Матей 27:34

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 27:34

Преди да го заковат на кръста, войниците предлагат на Исус оцет с жлъчка. Тази смес била давана на осъдените престъпници като опиат. Исус отказва да пие. Той е длъжен да понесе целия товар на човешките грехове, без да приглуши чувствителността на Своите възприятия и без да облекчи Своите болки.

Други преводи на Матей 27:34: