за Христос

Разпъването и кръстната смърт на Исус Христос
(Марк 15:21-46; Лука 23:26-54; Йоан 19:17-42)

А на излизане намериха един киринеец, на име Симон; него заставиха да носи кръста Му.

Слушай Матей 27:32
Матей 27:32

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 27:32

Нашият Господ носи кръста Си до половината на пътя ( Йоан 19:17). След това войниците принуждават един човек на име Симон (от Киринея, Северна Африка) да го носи Вместо Него. Някои изследователи мислят, че е бил евреин, други - че е бил негър. Това не е толкова важно; важно е, че той е имал прекрасната привилегия да носи Исусовия кръст.

Други преводи на Матей 27:32: