за Христос

Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините, и каза:

Слушай Матей 27:3
Матей 27:3

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 27:3

Разбирайки, че е извършил грях, като е предал „невинна кръв“, Юда предлага да върне обратно парите на главните свещеници и старейшините. Злите заговорници, които само преди няколко часа бяха готови на всичко, за до го спечелят за сътрудник, сега отказват въобще да се занимават с него. Това е една от наградите за предателите. Юда чувства угризения, но това не е небесно покаяние, което Води до спасение. Разтревожен от последствията на своето престъпление лично за него, той все още не желае да признае Исус Христос като Господ и Спасител.

Други преводи на Матей 27:3:

А Юда, който го беше предал, видя, че Исус е осъден и се разкая за стореното. Той върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините
/Съвременен превод 2004/
Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че беше осъден, се разкая и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините и каза:
/Верен 2002/
Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус беше осъден, се разкая и върна тридесетте сребърника на първосвещениците и старейшините, и каза:
/Библейско общество 2000/
Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините и каза:
/Протестантски 1940/
Тогава Иуда, който Го предаде, като видя, че Той е осъден, разкая се и върна трийсетте сребърника на първосвещениците и стареите,
/Православен/
Тогаз Юда, който го предаде, като виде че бе осъден разкая се и върна тридесетте сребърници на първосвещениците и старейшините,
/Цариградски/
Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,
/KJV/