за Христос

Матей 27:15-26   

15 А на всеки празник управителят имаше обичай да пуска на народа един от затворниците, когото биха поискали.
16 А тогава имаха един прословут затворник на име Варава.
17 И така, като бяха събрани, Пилат им каза: Кого искате да ви пусна - Варава ли или Исус, наречен Христос?
18 Понеже знаеше, че от завист Го предаваха.
19 При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: Не прави нищо на Този праведник; защото днес много пострадах насън поради Него.
20 А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпроси Варава, а Исус да предаде на смърт.
21 Управителят ги попита: Кого от двамата искате да ви пусна? А те казаха: Варава.
22 Пилат им каза: Тогава какво да правя с Исус, наречен Христос? Те всички извикаха: Нека бъде разпънат!
23 А той каза: Че какво зло е сторил? А те още по-силно закрещяха: Разпъни Го!
24 И така Пилат, като видя, че никак не помага, а, напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми си ръцете пред множеството и каза: Аз съм невинен за кръвта на Този праведник; вие му мислете.
25 А целият народ отговори: Кръвта Му да бъде върху нас и върху децата ни.
26 Тогава им пусна Варава; а Исус бичува и Го предаде на разпятие.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28