за Христос

Тогава Го заплюваха в лицето и Го блъскаха; а други Му удряха плесници и Му казваха:

Слушай Матей 26:67
Матей 26:67

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 26:67

Каяфа не пропуска да се възползва от Неговите думи. Исус се е позовал на едно пророчество за Месията от Даниил: „Гледах в нощните видения и ето един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни; и доведоха Го пред Него.“ Поведението на първосвещеника доказва, че той също разбира думите на Исус като твърдение за равенство с Бог (вж. Йоан 5:18). Така Каяфа раздира своите свещенически дрехи в знак, че приема думите на Свидетеля като богохулство, и изрича подстрекателски думи към Синедриона, според които Исус е виновен. Когато трябва да произнесе своята присъда, съветът казва:„Изложи се на смъртно наказание.“

Други преводи на Матей 26:67: