за Христос

И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм.

Слушай Матей 26:30
Матей 26:30

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 26:30

След Господната вечеря малката група изпява един химн, вероятно Взет от Псалми 113 Псалми 118, така наречения „Голям халел“. После те излизат от Ерусалим, пресичат потока Кедрон и се изкачват по западния склон на Елеонския хълм, откъдето отиват в Гетсиманската градина.

Други преводи на Матей 26:30: