за Христос

Защото това е Моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете.

Слушай Матей 26:28
Матей 26:28

Препратки:

Други преводи на Матей 26:28: