за Христос

Взе и чашата и като благодари на Бога, даде им и каза: Пийте от нея всички!

Слушай Матей 26:27
Матей 26:27

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 26:27

Същото се отнася и за чашата, където съдът се използва, за да обозначи съдържимото. Чашата съдържа плода на лозата, която на свой ред символизира кръвта на Новия Завет. Новият безусловен договор за благодат ще бъде узаконен от Неговата скъпоценна кръв, която Той ще пролее за измиването на греховете на мнозина. Кръвта на Исус е достатъчни, за да гарантира опрощение на Всички хора. Но тя е пролята за мнозина, защото може да извърши това само за онези, които Вярват в Него.

Други преводи на Матей 26:27: