за Христос

Човешкият Син отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил.

Слушай Матей 26:24
Матей 26:24

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 26:24

Докато се хранят, Исус прави поразителното изявление, че един от дванадесетте ще Го предаде. Учениците са,обхванати от мъка, огорчение и неувереност. Един по един те питат: „Да не съм аз, Господи?“ След като всички, с изключение на Юда, Му задават този въпрос, Исус им казва, че това ще бъде онзи, който натопи ръката си заедно с Него в блюдото. После взима къшей хляб, потапя го в соса от месото и го подава на Юда ( Йоан 13:26) като знак на специална любов и приятелство. След moBa Исус казва, че това, което ще се случи, е в известен смисъл неизбежно, но то не лишава предателя от отговорност - за него щеше да бъде по-добре, ако никога не се беше раждал. Юда съзнателно избира да продаде Спасителя и затова носи лична отговорност.

Други преводи на Матей 26:24:

Човешкият Син ще си иде, точно както казват Писанията за него, но горко на онзи, който го предаде. За този човек щеше да бъде по-добре никога да не се беше раждал.
/Съвременен превод 2004/
Човешкият Син отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако не се беше родил.
/Верен 2002/
Човешкият Син Си отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако не беше се родил.
/Библейско общество 2000/
Човешкият Син отива, както е написано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил.
/Протестантски 1940/
прочее, Син Човеческий отива, както е писано за Него; но горко на оня човек, чрез когото Син Човеческий ще се предаде; добре щеше да бъде за тоя човек, ако не бе се родил.
/Православен/
Син Человечески отхожда, както е писано за него; а горко на тогоз человека, чрез когото Син Человечески ще бъде предаден; добре би било за тогоз человека, ако не би се родил.
/Цариградски/
The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.
/KJV/