за Христос

И когато се свечери, Той седна на трапезата с дванадесетте ученика.

Слушай Матей 26:20
Матей 26:20

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 26:20

Исус изпраща учениците Си да потърсят един неназован по име човек, който да ги заведе до къщата, определена, за да ядат пасхата. Вероятно неяснотата на Неговите инструкции има за цел да заблуди заговорниците. Във всеки случай ние забелязваме, че Исус знае всичко за всички -къде се намират и желаят ли да Му сътрудничат. Обърнете внимание на Неговите думи: „Учителят казва: Времето Ми е близо, у тебе ще празнувам пасхата с учениците Си.“ Исус гледа хладнокръвно на приближаващата се смърт. Вижте с какво съвършено спокойствие Той прави приготовления за Вечерята! Каква огромна привилегия за този незнаен човек - да предостави своята къща за тази последна Пасха (на Господа)!

Други преводи на Матей 26:20: