за Христос

Тайната вечеря
(Марк 14:12-26; Лука 22:7-23)

А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците отидоха при Исус и казаха: Къде искаш да Ти приготвим, за да ядеш Пасхата?

Слушай Матей 26:17
Матей 26:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 26:17

Първият ден на Празника на безквасните хлябове е Времето, през което юдеите изхвърлят всичкия квас от домовете си. Какви ли мисли вълнуват Господ, когато изпраща учениците Си в Ерусалим, за да приготвят... за празника на Пасхата. Всяка подробност от обяда ще бъде изпълнена с мъчително съдържание.

Други преводи на Матей 26:17:

В първия ден на празника на безквасните хлябове учениците дойдоха при Исус и казаха: Къде искаш да ти приготвим да ядеш пасхалната вечеря?
/Съвременен превод 2004/
А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците отидоха при Иисус и казаха: Къде искаш да Ти приготвим, за да ядеш пасхата?
/Верен 2002/
А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците отидоха при Исус и казаха: Къде искаш да Ти приготвим, за да ядеш Пасхата?
/Библейско общество 2000/
А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците отидоха при Исуса и рекоха: Где искаш да Ти приготвим, за да ядеш пасхата?
/Протестантски 1940/
А в първия ден на празник Безквасници пристъпиха учениците към Иисуса и Му рекоха: де искаш да Ти приготвим да ядеш пасхата?
/Православен/
И в първия ден на праздника на безквасните хлебове дойдоха учениците при Исуса, и рекоха му: Да искаш да приготвим да ядеш пасхата?
/Цариградски/
Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?
/KJV/