за Христос

Матей 25:1-13   

1 Притча за десетте девици
Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца.
2 А от тях пет бяха неразумни и пет - разумни.
3 Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха елей със себе си.
4 А разумните заедно със светилниците си взеха и елей в съдовете си.
5 И докато се бавеше младоженецът, дрямка обхвана всички и заспаха.
6 А посреднощ се нададе вик: Ето, младоженецът иде! Излизайте да го посрещнете!
7 Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си.
8 А неразумните казаха на разумните: Дайте ни от вашия елей, защото нашите светилници угасват.
9 А разумните отговориха: Да не би да не стигне и за нас, и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.
10 А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори.
11 После дойдоха и другите девици и казаха: Господи! Господи! Отвори ни.
12 А той отговори: Истина ви казвам: Не ви познавам.
13 И така, бдете; защото не знаете нито деня, нито часа, в който Човешкият Син ще дойде.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28