за Христос

Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място (който чете, нека разбира),

Слушай Матей 24:15
Матей 24:15

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 24:15

Тук ние стигаме до средата на периода на Скръбта, което можем да разберем, като сравним 15 ст. с Даниил 9:27. Даниил предсказва, че в средата на седемдесетата седмица, т.е. в края на периода от три и половина години, на святото място, т.е. в храма на Ерусалим, ще бъде издигнат един идолопоклоннически образ. Всички ще трябва да се поклонят на този отвратителен идол. Който откаже да се подчини, ще бъде наказан със смърт ( Откровение 13:15).

„Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на светото място (който чете, нека разбира)...“ Издигането на идола ще бъде сигнал за онези, които познават Божието слово, че времето на Голямата скръб е дошло. Забележете, че Господ иска този, който чете пророчеството, да го разбере.

Други преводи на Матей 24:15:

Затова, когато видите да стои на Святото Място мерзостта, която причинява разорение и за която говори пророк Даниил (нека читателят да разбира),
/Съвременен превод 2004/
Затова, когато видите мерзостта на запустението, за която е говорено чрез пророк Даниил, стояща на святото място - който чете, нека разбира -
/Верен 2002/
Затова, когато видите сквернотата, която причинява опустошение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място (който чете, нека разбира),
/Библейско общество 2000/
Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на светото място, (който чете нека разбира),
/Протестантски 1940/
И тъй, кога видите да стои на свето място "мерзостта на запустението", за която е казано чрез пророк Даниила (който чете, нека разбира),
/Православен/
И тъй, когато видите мерзостта на запустението, речената от пророка Данаила, че стои на светото место (който чете нека разумева):
/Цариградски/
When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
/KJV/