за Христос

И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят.

Слушай Матей 24:14
Матей 24:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 24:14

По това време благовестието на царството ще се проповядва из целия свят „за свидетелство на всички народи“. Както бе обяснено в бележките към 4:23, благовестието на царството е добрата новина, че Христос иде, за да установи Своето царство на земята, и че онези, които Го приемат с вяра по време на периода на Скръбта, ще се наслаждават на Неговото хилядолетно господство.

Често някои тълкуват погрешно 14 ст., за да покажат, че Христос не може да се върне за Своята църква всеки момент, защото много човешки племена все още не са чули благата вест. Проблемът се разрешава веднага, щом разберем, че тук се говори за идването на Христос с Неговите светии, а не за идването на Христос за Неговите светии. Освен това тук се говори за благовестието на царството, а не за благовестието на Божията благодат (вж. бележките към 4:23).

Може да се открие един впечатляващ паралел между събитията от 3-14 ст. и тези от Откровение 6:1-11. Ездачът на белия кон е лъжливият месия; ездачът на червения кон - войната; ездачът на черния кон - гладът; ездачът на бледия кон - епидемиите или смъртта. Душите под олтара са мъчениците. Събитията, които се описват в Откровение 6:12-17, са свързани със събитията, описани в Матей 24:19-31.

Други преводи на Матей 24:14:

Благата вест за царството ще бъде провъзгласена по целия свят като свидетелство за всички народи, а след това ще настъпи краят.
/Съвременен превод 2004/
И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.
/Верен 2002/
И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят.
/Библейско общество 2000/
И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.
/Протестантски 1940/
И ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цяла вселена, за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят.
/Православен/
И това евангелие на царството ще се проповеда по всичката вселена, за свидетелство на всичките народи; и тогаз ще дойде свършването.
/Цариградски/
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
/KJV/