за Христос

Матей 24:1-14   

1 Пророчеството за разрушаването на храма и края на света
(Марк 13:1-31; Лука 21:5-33)

И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма.
2 А Той им отговори: Виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине.
3 И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и казаха: Кажи ни кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?
4 Исус им отговори: Пазете се да не ви заблуди някой;
5 защото мнозина ще дойдат в Мое име, като кажат: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.
6 И ще чуете за войни и военни слухове; но внимавайте да не се смущавате; понеже тези неща трябва да станат; но това още не е краят.
7 Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.
8 Но всичко това ще бъде само начало на страдания.
9 Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всички народи заради Моето име.
10 И тогава мнозина ще се съблазнят и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.
11 И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.
12 И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.
13 Но който устои докрай, той ще бъде спасен.
14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28