за Христос

Оплакването на Йерусалим
(Лука 13:34-35)

Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдреци и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, други от тях ще биете в синагогите си и ще ги гоните от град в град;

Слушай Матей 23:34
Матей 23:34

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 23:34

Исус не само предвижда Собствената Си смърт, но съвсем ясно казва на фарисеите и книжниците, че me ще убият и някои от Неговите пратеници - пророци, мъдреци и книжници. Онези, които ще избегнат мъченичеството, ще бъдат бити в синагогите и ще бъдат гонени от град в град. Така религиозните водачи на Израел ще понесат върху себе си греха за пролятата мъченическа кръв през цялата история на мъченичеството. Върху тях ще дойде „всичката праведна кръв, проляна на земята от... Авел... до... Захария“, чието убийство е записано във Втора книга на Летописите 24:20, 21 - последната книга от еврейската Библия. (Това не е същия Захария, който е автор на една от книгите в СЗ.)

Други преводи на Матей 23:34:

Затова изпращам при вас пророци, мъдреци и учители. Някои от тях ще убиете, други ще разпънете на кръст, трети ще бичувате в синагогите си и ще ги преследвате от град на град.
/Съвременен превод 2004/
Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдреци и книжници: едни от тях ще убиете и ще разпънете, други от тях ще биете в синагогите си и ще гоните от град в град,
/Верен 2002/
Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдреци и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, други от тях ще биете в синагогите си и ще ги гоните от град в град;
/Библейско общество 2000/
Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град;
/Протестантски 1940/
Затова, ето, Аз пращам при вас пророци, и мъдреци, и книжници; и едни ще убиете и разпнете, а други ще бичувате в синагогите си и ще изгонвате от град в град,
/Православен/
За това, ето, аз проваждам до вас пророци и премъдри и книжници; и от тех ще убиете и ще разпнете, и от тех ще биете в съборищата си, и ще ги гоните от град в град;
/Цариградски/
Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city:
/KJV/