за Христос

Матей 23:13-29   

13 Изобличение на книжниците и фарисеите
(Марк 12:38-40; Лука 20:45-47; 11:39-52)

Но горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото затваряте небесното царство пред хората, понеже самите вие не влизате, нито оставяте желаещите да влязат.
14 Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате домовете на вдовиците, дори и когато за показ дълго се молите; затова ще приемете по-голямо осъждане.
15 Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото обикаляте море и суша, за да направите един човек прозелит; и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла два пъти повече от вас.
16 Горко на вас, слепи водачи, които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се.
17 Безумни и слепи! Че кое е по-голямо, златото ли или храмът, който е осветил златото?
18 Казвате още: Ако някой се закълне в олтара, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се.
19 Безумни и слепи! Че кое е по-голямо - дарът ли или олтарът, който освещава дара?
20 И така, който се закълне в олтара, заклева се в него и във всичко, което е върху него.
21 И който се закълне в храма, заклева се в него и в Онзи, Който обитава в него.
22 И който се закълне в небето, заклева се в Божия престол и в Онзи, Който седи на него.
23 Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десятък от джоджена, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона - правосъдието, милостта и верността, но тези трябваше да правите, а онези да не пренебрегвате.
24 Слепи водачи, които прецеждате комара, а камилата поглъщате!
25 Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото почиствате външността на чашата и блюдото, но отвътре те са пълни с грабеж и насилие.
26 Слепи фарисеино! Очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста.
27 Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото приличате на варосани гробници, които отвън изглеждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота.
28 Също така и вие отвън изглеждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.
29 Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери; защото зидате гробниците на пророците и поправяте гробовете на праведните, и казвате:
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28