за Христос

А който възвисява себе си, ще се смири; и който смири себе си, ще се възвиси.

Слушай Матей 23:12
Матей 23:12

Препратки:

Други преводи на Матей 23:12: