за Христос

"Каза Господ на моя Господ:
Седи отдясно на Мене,
докато положа враговете Ти под краката Ти"?

Слушай Матей 22:44
Матей 22:44

Препратки:

Други преводи на Матей 22:44: