за Христос

Кой от двамата изпълни волята на баща си? Отвърнаха Му: Първият. Исус им каза: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.

Слушай Матей 21:31
Матей 21:31

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 21:31

Когато Исус ги пита кой от двамата синове е изпълнил волята на баща си, религиозните водачи отговарят „Първият“, без да съзнават, че с този отговор осъждат сами себе си.

След това Господ дава тълкувание на притчата. Бирниците и блудниците са като първия син. Те не казват веднага, че се подчиняват на проповедта на Йоан Кръстител, но после много от тях наистина се покайват и стават вярващи. Религиозните водачи са като втория син. формално те казват, че признават проповедта на Йоан Кръстител, но всъщност никога не признават своите грехове и не вярват в Спасителя. Затова истинските грешници влизат в Божието царство, докато самодоволните религиозни водачи остават вън от него. Това положение не се е променило и в наши дни. Има отявлени грешници, които приемат евангелието с много по-голяма готовност от хората, които са надянали облеклото на фалшивата набожност и нямат никаква вяра.

Думите „Йоан дойде при вас в пътя на правдата“ означават, че той е дошъл да проповядва необходимостта от праведност чрез покаяние и вяра.

Други преводи на Матей 21:31:

Кой от двамата сина изпълнил волята на баща си?
Старейшините отговориха: Първият син.
Исус им каза: Истина ви казвам: бирниците и блудниците ще отидат в Божието царство преди вас,
/Съвременен превод 2004/
Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казаха Му: Първият. Иисус им рече: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.
/Верен 2002/
Кой от двамата изпълни волята на баща си? Казаха Му: Първият. Исус им каза: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.
/Библейско общество 2000/
Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казват: Първият. Исус им рече: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.
/Протестантски 1940/
Кой от двамата изпълни бащината воля? Отговарят Му: първият. Иисус им рече: истина ви казвам, че митарите и блудниците преварват ви в царството Божие;
/Православен/
Кой от двамата стори на баща си волята? Казват му: Първият. Казва им Исус: Истина ви казвам че митарите и блудниците предварят ви в царството Божие.
/Цариградски/
Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.
/KJV/