за Христос

А той отговори: Не искам; но после се разкая и отиде.

Слушай Матей 21:29
Матей 21:29

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 21:29

Тази притча е едно сериозно порицание на главните свещеници и за нежеланието им ga отговорят на призива на Йоан за покаяние и вяра. В нея се говори за един човек, който помолил двамата си сина да отидат да работят на лозето му. Първият отказал, но после променил решението си и отишъл. Вторият се съгласил да отиде, но не отишъл.

Други преводи на Матей 21:29: