за Христос

Притча за двамата сина
Но как ви се струва? Един човек имаше двама сина; отиде при първия и му каза: Синко, иди, работи днес на лозето.

Слушай Матей 21:28
Матей 21:28

Препратки:

Други преводи на Матей 21:28:

Кажете ми какво мислите за това: Един човек имал двама сина. Той отишъл при по-големия и казал: Сине, иди днес да работиш на лозето ми.
/Съвременен превод 2004/
Но какво мислите? Един човек, който имаше двама сина, отиде при първия и му каза: Синко, иди, работи днес на лозето.
/Верен 2002/
Но как мислите вие? Един човек имаше двама сина; отиде при първия и му каза: Синко, иди, работи днес на лозето.
/Библейско общество 2000/
Но как ви се вижда? Един човек имаше два сина; дойде при първия и му рече: Синко, иди работи днес на лозето.
/Протестантски 1940/
А как ви се струва? Един човек имаше двама сина; и отиде той при първия, та каза: чедо, иди днес работи на лозето ми.
/Православен/
Но как ви се вижда? Некой си человек имаше двама синове; и дойде при първият и му рече: Синко, иди днес работи на лозето ми.
/Цариградски/
But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard.
/KJV/