за Христос

И така, в отговор на Исус казаха: Не знаем. И Той им каза: Нито Аз ви казвам с каква власт правя тези неща.

Слушай Матей 21:27
Матей 21:27

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 21:27

И така, свещениците и старейшините не желаят да погледнат фактите в очите и решават да използват невежеството за оправдание, като казват, че не знаят какъв е източникът на властта на Йоан. Тогава Исус им казва: „Нито Аз ви казвам с каква власт правя тия неща.“ Защо да им казва нещо, което те вече знаят, но не желаят да признаят?

Други преводи на Матей 21:27: