за Христос

Но ако кажем: От човеците, боим се от народа; защото всички смятат Йоан за пророк.

Слушай Матей 21:26
Матей 21:26

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 21:26

От друга страна, ако кажат, че Йоан не е бил упълномощен от Бог, ще застанат на едно мнение, което ще ги направи за посмешище пред хората, които вярват, че Йоан е Божий пророк. Положителният отговор на въпроса за служението на Йоан води до положителен отговор и на въпроса за служението на Христос: Исус е Месията, Чийто предвестник е Йоан.

Други преводи на Матей 21:26: