за Христос

Йоановото кръщение откъде беше? От небето или от човеците? А те разискваха помежду си: Ако кажем: От небето, Той ще ни каже: Тогава защо не му повярвахте?

Слушай Матей 21:25
Матей 21:25

Препратки:

Други преводи на Матей 21:25:

Кажете ми: кръщението на Йоан от Бога ли дойде или от хората?
Главните свещеници и старейшините започнаха да се съветват помежду си: Ако отговорим: От Бога, той ще ни попита: Защо тогава не му повярвахте?
/Съвременен превод 2004/
Йоановото кръщение откъде беше? От небето или от хората? А те разискваха помежду си, като казваха: Ако кажем: От небето; Той ще ни каже: Тогава защо не му повярвахте?
/Верен 2002/
Йоановото кръщение откъде беше? От небето или от човеците? А те разискваха помежду си: Ако кажем: От небето, Той ще ни каже: Тогава защо не повярвахте?
/Библейско общество 2000/
Иоановото кръщение от къде беше? от небето или от човеците? И те разискваха помежду си, думайки: Ако речем: От небето, Той ще ни каже: Тогава защо не го повярвахте:
/Протестантски 1940/
кръщението Иоаново откъде беше: от небето ли, или от човеците? А те разсъждаваха помежду си и думаха: ако речем - от небето, ще ни каже: а защо му не повярвахте?
/Православен/
Кръщението Иоаново от къде бе? от небето ли, или от человеците? И те размишляваха в себе си, и думаха:: Ако речем: От небето, ще ни рече: Защо прочее не повервахте в него?
/Цариградски/
The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him?
/KJV/